Koření

Koření

Jak zní tradiční arabská hudba? Poslechněte si podmanivé tóny bambusové flétny!

Původ tohoto prastarého hudebního nástroje sahá až k samým počátkům lidské civilizace. Tamní hudebníci založili projekt s názvem Bajt an-Náj, ve kterém se snaží o to, aby se na tuto unikátní píšťalu

Původ tohoto prastarého hudebního nástroje sahá až k samým počátkům lidské civilizace. Tamní hudebníci založili projekt s názvem Bajt an-Náj, ve kterém se snaží o to, aby se na tuto unikátní píšťalu nezapomnělo. Ukážeme vám, jak se vyrábí a jak se na ni vlastně hraje. Znáte některé populární arabské písně?