Tvoje tvář backstage

Jak je Robert Urban připravený na sobotní proměnu? Popsal, co vše musel vytrpět

ROZHOVORY