Výměna manželek

ŽIVOT PO: Nestabilní rodinné vztahy nedokázala zachránit ani účast ve Výměně. Jedna z dcer možná bude muset do nápravného zařízení

Vyměněnou manželku Helenu do pořadu zlákala touha po lepších vztazích mezi ní a jejími dospívajícími dcerami. Kýženého výsledku se však nedočkala.

Bonusy